Colegiul Agricol "V. Harnaj"

Despre noi

 
Echipa manageriala
 
 
Director:  Prof. Ing. Stroe Vasilica Felicia
 
 
Consiliul de administratie        
  
Director: Prof. Ing. Stroe Vasilica Felicia

 

 

 

Consilier programe si proiecte: Prof.Sîrbu Camelia 

Prof.  Nică  Maria Camelia 

Prof. Pencea Mariana

Prof. Salomia Mihaela
 

 

Reprezantantii   consiliului parintilor : Dima Gheorghe  , Dicran Costache 
 
Reprezentantul  primarului :Alice Roșca 
 
Reprezentantii Consiliului Local al Sectorului 1  :Alexadru Diaconescu,
                                                                                  Luiza Arghian
                                                                                  Andreea Balan
 
Elev cu rol de observator :
 
 
 
               
Comisii metodice

Comisia metodica a dirigintilor  -prof .Sîrbu Camelia

Comisia metodica de curriculum-prof.Stroe Felicia si prof.Nica Camelia Maria

Comisia de perfectionare metodica si cercetare -prof.Paduraru  Niculina

Comisia de elaborare a schemelor orare-prof.Stroe Felicia

Comisia de organizare a serviciului pe scoala/profesor/elev-prof.Nica Camelia Maria

Comisia de organizare a activitatilor scolare si extrascolare-prof.Sîrbu Camelia

Comisia de sanatate si securitate in munca –prof.Nica Camelia Maria

Comisia de protectie civila ,rezolvarea situatiilor de urgrnta si P.S.I-prof.Nica Camelia Maria

Comisia de urmarire a ritmicitaţii notării-prof.Salomia Mihaela

Comisia de frecventa si disciplina-prof.Stroe Felicia

Comisia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi –prof.Stroe Felicia

Comisia de acordare a sprijinului financiar "BANI DE LICEU ”-prof.Stroe Felicia

Comisia de acordare a manualelor scolare –prof.Nica Camelia Maria

Comisia de incadrare si normare –prof.Stroe Felicia

Comisia de salarizare-prof.Stroe Felicia

Comisia de orientare scolara si profesionala-prof.Sîrbu Camelia

Comisia de orientare scolara si promovarea imaginii şcolii-prof.Sîrbu Camelia

Comisia pentru educatie sanitara –prof.Nica Camelia Maria

Comisia de verificare a completarii documentelor şcolare-prof.Stroe Felicia

Comisia de normare a combustibilului pt. activitaţi didactice si nedidactice-prof.Stroe Felicia

Comisia EURO 200-prof.Stroe Felicia

Comisia de elaborare a PAS-prof.Stroe Felicia

Comisia de monitorizare din cămin –prof.Stroe Felicia

Comisia de prevenire şi combatere a violentei –prof.Stroe Felicia si prof.Păduraru Niculina

Comisia de etică –prof.Stroe Felicia

Comisia de control managerial intern-prof.Nica Camelia Maria

Comisia de inventariere -prof.Nica Camelia Maria

Comisia de casare-prof.Nica Camelia Maria

Comisia de acordare a burselor profesionale –prof.Stroe Felicia